Sản phẩm - Giải pháp  
     
Tra cứu  
 Thoát
CUSC-SEDP Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội
Lĩnh vực: Chính phủ điện tử
Giải thưởng Sao Khuê năm: 2015
Xếp hạng:
Số lần tải bản dùng thử: 0 (lượt)
Lượt truy cập: 13339 (lượt)
Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ
Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khoá X, một nhiệm vụ trọng tâm trong các mặt công tác tại các tỉnh đã được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ là nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước cho các cơ quan công quyền. Trong đó, thông tin tổng hợp kinh tế xã hội đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó làm nền tảng cho các quyết sách về các vấn đề kinh tế – xã hội, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay có thể thấy là thông tin điều hành quản lý hành chính nhà nước được tập hợp từ nhiều nguồn báo cáo (từ các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc,…)  và được lưu trữ, quản lý và tổng hợp để xử lý các thông tin có liên quan đến các chỉ tiêu về tổng hợp kinh tế - xã hội cũng như các chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh/ thành phố, quận/ huyện. Các thông tin này được thu nhận từ hệ thống báo cáo hiện hành qua đường bưu điện hoặc qua mạng máy tính của tỉnh và được lưu trữ dưới dạng những văn bản chưa được chuẩn hóa các chỉ tiêu cần báo cáo, chưa mẫu hóa các báo cáo nên tình trạng nhiều báo cáo ở các nơi gởi về không thống nhất, chậm trễ, thiếu thông tin, thậm chí mâu thuẫn nhau, gây khó khăn cho quá trình phân tích tổng hợp thông tin phục vụ điều hành.  Hơn nữa, các thông tin có tính chất chu kỳ cũng không có được công cụ tổng hợp, phân tích nhằm tìm ra được quy luật khách quan của sự việc để phục vụ tốt hơn cho công tác điều hành.
Từ thực trạng trên cho thấy, hệ thống chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, huyện trong quản lý hành chính nhà nước chưa được như mong đợi. Vì vậy, sản phẩm “Hệ thống thông tin Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu Kinh tế Xã hội (CUSC-SEDP)” của CUSC được xây dựng nhằm giải quyết những tồn tại của hệ thống phục vụ điều hành của lãnh đạo và góp phần thực hiện việc cải cách hành chính nhà nước ở các địa phương được hiệu quả, khoa học và chính xác hơn; góp phần vào công cuộc xây dựng  kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.
Đối tượng áp dụng là các hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội ở UBND huyện, thị, thành phố, các sở ngành và tại UBND tỉnh.
Mục tiêu chính của hệ thống được xác định là: - Cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành.         - Phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. I. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

- Đảm bảo khả năng phân bổ chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo từ sở ban ngành, tỉnh/ thành phố xuống các đơn vị trực thuộc, từ các đơn vị trực thuộc xuống các trạm, tổ, quận/ huyện, xã/ phường. Tổng hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc lên sở ban ngành, tỉnh/ thành phố và từ các trạm, tổ, quận/ huyện, xã/ phường lên các đơn vị trực thuộc.
- Hỗ trợ lập báo cáo và tổng hợp số liệu báo cáo theo biểu mẫu của sở ban ngành, tỉnh/ thành phố và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống. 
- Tích hợp và cung cấp thông tin: Hệ thống có thể giao tiếp với các hệ thống khác của các đơn vị cấp trên như: Bộ ngành nhằm cung cấp thông tin hoặc trao đổi dữ liệu. Việc giao tiếp này có thể được thực hiện qua nhiều cách thức khác nhau như: hình thức giao tiếp thông qua tập tin, dịch vụ web,… nhằm đảm bảo tính thích ứng và khả năng sẵn sàng cung cấp thông tin của hệ thống.
- Kho dữ liệu: Khi hệ thống được vận hành, đây được xem là nơi lưu trữ các số liệu về chỉ tiêu và báo cáo của các ngành. Các số liệu này theo thời gian sẽ là cơ sở dữ liệu quý của ngành, có thể sử dụng dữ liệu này để thống kê, dự đoán hoặc các công tác khác phục vụ dự báo, nghiêu cứu của các Chuyên gia ngành, công tác chuyên môn của cán bộ phòng chuyên môn, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các sở ban ngành, tỉnh/ thành phố.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ MÔ HÌNH CHỨC NĂNG

Quá trình báo cáo và tổng hợp báo cáo của các đơn vị tham gia vào hệ thống được thực hiện theo trình tự như sau:
- Chỉ tiêu: Cho phép chuyên viên các sở ban ngành, tỉnh/ thành phố, các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị cấp dưới hoặc thiết lập thêm các chỉ tiêu phục vụ công việc quản lý, tổng hợp tại đơn vị.
- Biểu mẫu: Cho phép chuyên viên sở ban ngành, tỉnh/ thành phố, các đơn vị trực thuộc, thiết lập các biểu mẫu phục vụ cho công tác nhập liệu và công tác báo cáo của đơn vị mình.
- Nhập liệu: Cho phép chuyên viên sở ban ngành, tỉnh/ thành phố, các đơn vị trực thuộc, các phòng nhập liệu theo các biểu mẫu của đơn vị mình theo các kỳ số liệu nhằm phục vụ cho công tác tổng hợp và báo cáo của đơn vị.
- Báo cáo: Dựa trên các thông tin của quá trình nhập liệu và thông tin từ biểu mẫu báo cáo đã thiết lập ở các bước trên. sở ban ngành, tỉnh/ thành phố, các đơn vị trực thuộc có thể thiết lập các báo cáo của đơn vị mình theo dạng thức báo cáo: định kỳ hoặc không định kỳ để báo cáo về đơn vị cấp trên.
- Tổng hợp: Dựa trên các số liệu đã báo cáo, số liệu đã cập nhật vào hệ thống thì sở ban ngành, tỉnh/ thành phố và các đơn vị trực thuộc có thể tổng hợp các thông tin và các số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc hoặc số liệu báo cáo của đơn vị mình.

Chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo được chia thành 3 phần chính: Hệ thống, Quản lý số liệu, Tra cứu thông tin.
- Hệ thống: Phục vụ cho công tác tạo lập, quản lý, phân quyền, cấu hình hệ thống và phục hồi khi có sự cố. Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định theo thời gian hoặc khi có sự cố xảy ra.
- Quản lý Số liệu: Đây là thành phần chính trong hệ thống, phục vụ công tác tạo lập, nhập liệu, báo cáo và tổng hợp báo cáo của sở ban ngành, tỉnh/ thành phố, các đơn vị trực thuộc theo chiều từ sở ban ngành, tỉnh/ thành phố xuống các đơn vị và từ các đơn vị lên sở ban ngành, tỉnh/ thành phố theo phân cấp. Về cơ bản, các đơn vị tham gia vào hệ thống đều sử dụng chức năng chương trình giống nhau. Tuy nhiên, tùy theo cấp độ và phân cấp quản lý sẽ có những tính năng phục công tác phân bổ và tổng hợp thông tin của các đơn vị trực thuộc. Người dùng tham gia vào hệ thống tùy theo đơn vị và chức năng nhiệm vụ của mình sẽ có những chức năng và quyền thao tác tương ứng nhằm đảm bảo tính bảo mật và ràng buộc trách nhiệm khi tham gia vào hệ thống.
- Tra cứu: Phục vụ cho quá trình tra cứu, tìm kiếm thông tin về các báo cáo, biểu mẫu, các chỉ tiêu của đơn  vị. Việc tìm kiếm thông tin sẽ được phân quyền và bảo mật tương ứng với vai trò của từng người dùng khi tham gia vào hệ thống.

III. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

  Mô hình triển khai mức luận lý

- Hệ thống sau khi xây dựng sẽ được triển khai hoàn toàn trên nền web, các đơn vị tham gia vào hệ thống chỉ cần sử dụng trình duyệt web bất kỳ và máy tính có kết nối Internet là có thể tham gia sử dụng. Các nguồn tài nguyên sẽ được lưu trữ tập trung tại Sở để đảm bảo tính liên tục của hệ thống và an toàn khi có sự cố xảy ra. 
- Vai trò của từng đối tượng tham gia vào hệ thống được mô cụ thể như sau:
+ Cán bộ quản trị: Quản lý người dùng cho các đơn vị và cấp quyền sử dụng.
+ Cán bộ quản lý: Quản lý thông tin cấu hình hệ thống, thiết lập danh mục chung, thiết kế các biểu mẫu, phân bổ biểu mẫu cho các đơn vị. 
+ Cán bộ báo cáo đơn vị: Thực hiện nhập liệu, tổng hợp dữ liệu dựa trên các báo cáo gửi về theo các kỳ theo đối tượng (địa bàn). Thực hiện lập các báo cáo theo biểu được phân bổ và trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
+ Lãnh đạo Đơn vị: Thực hiện phê duyệt các báo cáo của đơn vị mình và xem các báo cáo từ các đơn vị khác gửi đến. 
+ Cán bộ tra cứu: Thực hiện tra cứu khai thác số liệu của tất cả các đơn vị trên hệ thống.

 Mô hình triển khai mức vật lý

Hệ thống được phát triển trên nền Web nên yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật không quá phức tạp. Tuy nhiên, về cơ bản các máy tính tham gia vào hệ thống một cửa đều phải kết nối với nhau thông qua hệ thống mạng LAN và Internet.

IV. TÍNH THÂN THIỆN VÀ TIỆN DỤNG VỚI NGƯỜI DÙNG 
- Sản phẩm được xây dựng trên công nghệ Web với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam nên dễ dàng sử dụng các chức năng của các phân hệ.
- Câu chữ đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của người sử dụng.
V. HIỆU QUẢ KINH TẾ  - XÃ HỘI
Hệ thống thông tin Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu Kinh tế Xã hội (CUSC-SEDP) mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội thông qua một số đặc điểm sau:
- Xây dựng được một công cụ hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo các cấp sở ban ngành, tỉnh/ thành phố.
- Giúp cho công việc báo cáo của chuyên viên một cách nhanh chóng, không phụ thuộc vào không gian và thời gian.
- Giải quyết được các bất cập trong thực tế của hệ thống báo cáo, giúp cho các chuyên viên có công cụ, bộ chỉ tiêu báo cáo đầy đủ, tham khảo dữ liệu phục vụ cho công tác hiệu quả hơn.
- Lãnh đạo đơn vị có cơ sở để ra các quyết định phát triển KT-XH trong địa phương mình.
- Làm tăng tính hiệu quả và khoa học các chỉ tiêu báo cáo, giúp cho hệ thống báo cáo trở nên chính xác, nhanh chóng và kịp thời làm cơ sở cho các quyết định của lãnh đạo.
- Tạo được một kho dữ liệu kinh tế - xã hội và dịch vụ cung cấp thông tin thống nhất trên toàn tỉnh, sở ban ngành.

VI. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG CHÍNH
Phạm vi áp dụng: Hệ thống thông tin Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội được xây dựng để phục vụ cho các đối tượng sau:
- Các Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố
- Các Sở ban ngành tỉnh/ thành phố
- Các Ủy ban nhân dân quận/ huyện
Đối tượng người dùng chính: Cán bộ thống kê báo cáo các cấp,  Lãnh đạo từng đơn vị và Cán bộ tra cứu dữ liệu.

VII. CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng và công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích sử dụng trong các cơ quan nhà nước.
- Hệ điều hành: Linux, Unix, Windows Server;
- Công nghệ: Phần mềm được phát triển trên nền cổng thông tin Liferay.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đáp ứng theo yêu cầu Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
+ Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử 
+ Truy cập thư mục (LDAP)
+Dịch vụ truy cập từ xa (SOAP v1.2, WSDL v1.1, UDDI v3)
- Ngôn ngữ: JAVA, JSF, AJAX;
- Hệ quản trị database: PostgreSQL;
- Trình duyệt web: IE 8.0 hoặc Firefox 16.0 trở lên;

VIII. TÍNH ĐỘT PHÁ SẢN PHẨM
• Những đột phá về công năng của sản phẩm
- Khả năng triển khai diện rộng trên phạm vi của một tỉnh.
- Hỗ trợ đầy đủ các công cụ để tạo ra các biểu mẫu động, phù hợp với nhu cầu báo cáo thường xuyên thay đổi.
- Hỗ trợ chỉ tiêu đa cấp, với chức năng tạo chỉ tiêu bằng tập tin excel giúp việc tạo bộ chỉ tiêu mới nhanh chóng và dễ dàng.
- Hỗ trợ chức năng thông báo (Notification), một tiện ích giúp người dùng  nhận biết các thay đổi có liên quan như: phân bổ biểu mẫu, hệ thống, lập báo cáo, phê duyệt báo cáo và các báo cáo từ đơn vị khác gửi đến.
- Giao diện với thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng. Hỗ trợ nhiều cách thức nhập liệu, giao diện nhập liệu trực quan.
- Là ứng dụng web, tương thích với nhiều trình duyệt thông dụng hiện nay như Internet Explorer, Firefox, Google Chrome,…
- Phần mềm dược thiết kế theo hướng mở nên có khả năng tích hợp thêm nhiều phân hệ, tính năng sau này.
•  Những đột phá và sáng tạo về công nghệ của sản phẩm
- Ứng dụng hoàn toàn trên công nghệ nguồn mở.
- Hệ thống có thể chạy trên đa nền Windows, Linux, Unix và đa trình duyệt.
- Sử dụng và tuân thủ các chuẩn lưu trữ, truyền thông,… theo qui định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quốc tế.
- Định hướng phát triển sản phẩm theo hướng kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service-oriented architecture).

V. HIỆU QUẢ KINH TẾ  - XÃ HỘI
Lưu
Đánh giá:  Bình chọn

Ý kiến đánh giá của khách hàng
Họ và tên
*
Email
*
Ý kiến đánh giá
Ảnh avartar
 Gửi ý kiến

Sản phẩm - Dịch vụ cùng loại
     
Video  
     
DÀNH CHO QUẢNG CÁO  


     

DANHBAICT.VN
Địa chỉ: Tầng 11, toà nhà Cung Trí Thức thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 35772336/38 - Fax: (024) 35772337
©2011 Danhbaict.vn, All rights reserved.
LINK LIÊN QUAN
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Liên hệ
   Diễn đàn