Download miễn phí  
Tài liệu mới nhất
Mẫu điền thông tin Danh bạ “Top 100 leading IT companies in Vietnam”  - 
Tải về
Phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và CHDCND Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT  - 
Tải về
Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng  - 
Tải về
Trường trực tuyến Click2learn  - 
Tải về
Adobe AIR  - 
Tải về
CCleaner 4.00.4064 - Tiện ích dọn dẹp hệ thống  - 
Tải về
NĐ quy định thi hành luật thuế TNDN  - 
Tải về
NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT-TT  - 
Tải về
NĐ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  - 
Tải về
TT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  - 
Tải về
TT về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện  - 
Tải về
Sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT và TT số 12/2008/TT-BTTTT  - 
Tải về
Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong CQNN  - 
Tải về
Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định  - 
Tải về
Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc ĐTDĐ mặt đất công cộng  - 
Tải về
     
Video  
     
DÀNH CHO QUẢNG CÁO  

Liên hệ quảng cáo: Ms. Cao Ánh Hằng. Tel: 04 3577 2336/38, email: hangca@vinasa.org.vn

     DANHBAICT.VN
Địa chỉ: Tầng 11, toà nhà Cung Trí Thức thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 35772336/38 - Fax: (024) 35772337
©2011 Danhbaict.vn, All rights reserved.
LINK LIÊN QUAN
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Liên hệ
   Diễn đàn