Tin doanh nghiệp

21/06/2021

Hệ thống Phần mềm Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức (VNPT CCVC) của VNPT-IT được tôn vinh tại Sao Khuê 2021

Hệ thống Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT CCVC) do Công ty Công nghệ thông tin VNPT
21/06/2021

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice của VNPT được tôn vinh top 10 tại Giải thưởng Sao Khuê 2021

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice do Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)
21/06/2021

Giải pháp SmartVision của VNPT-IT được tôn vinh tại Sao Khuê 2021

Giải pháp SmartVision do Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
16/06/2021

Bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết

Không ít các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới đã gặp các sự cố về mất cắp
15/06/2021

EMANDAI tạo dấu ấn với giải pháp Voicebot tự động hoá vận hành tổng đài

Tiếp nối thành công với nhiều giải thưởng uy tín như Giải pháp chuyển đổi số Sao Khuê 2021; AAC
14/06/2021

Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử VNPT-iGate của VNPT-IT được tôn vinh tại Sao Khuê 2021

Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử VNPT-iGate do Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)
14/06/2021

Hệ thống báo cáo thông minh VNPT-VSR được vinh danh tại Sao Khuê 2021

Hệ thống báo cáo thông minh VNPT-VSR do Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) thuộc Tập đoàn Bưu
14/06/2021

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được vinh danh tại Sao Khuê 2021

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được coi là “bộ não số” trong các hoạt động của mô hình