F.Smart Door - Giải pháp đóng mở khóa tự động, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.

F.Smart Door - Giải pháp đóng mở khóa tự động, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.

vnđ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

F.Smart Door là giải pháp đóng mở khóa tự động và chấm công dựa trên trên công nghệ nhận diện khuôn mặt 2D sử dụng IP camera hoặc tablet camera. Ứng dụng cho phép đăng ký thông tin nhận diện khuôn mặt bằng hình ảnh, làm cơ sở cho việc xác định danh tính người dùng sau đó.

Loại bỏ các thao tác vật lý thủ công và tránh tương tác trực tiếp với thiết bị như các công nghệ vân tay, mật khẩu login. Ứng dụng được xây dựng một cách linh hoạt để có khả năng tích hợp trên nhiều hệ thống khóa cửa điện tử và các môi trường, mục đích sử dụng khác nhau.

Các tính năng tiêu biểu:
► Cho phép đăng kí thông tin nhận diện linh hoạt, tích hợp tốt với các hệ thống khóa khác nhau.
► Điều khiển truy cập bằng nhận diện khuôn mặt, cho phép tùy chỉnh việc phân quyền truy cập.
► Cho phép tích hợp các hệ thống chấm công của doanh nghiệp.
► Phòng chống các kĩ thuật giả mạo khuôn mặt bằng hình ảnh, video.
► Ghi nhận lịch sử truy cập trên toàn hệ thống.
► Triển khai linh hoạt cho doanh nghiệp theo mô hình on-premise.

Các công nghệ sử dụng:
► Hệ thống phát triển trên ngôn ngữ Python
► Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
► Framework: Django
► Webserver: Nginx
► Các kĩ thuật AI nâng cao: FaceDetection, FaceRecognition
► MachineLearning Framework/library: Tensorflow, MXNet, ScikitLearn, OpenCV

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP