CÔNG TY CỔ PHẦN EMSO VIỆT NAM

Năm thành lập 2018 - 09 - 27

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tầm nhìn
“Trở thành công ty công nghệ cung cấp nền tảng Quản lý Doanh nghiệp giáo dục Phổ biến nhất Đông Nam Á”

Sứ mệnh
“Làm cho việc Quản lý Doanh nghiệp Giáo dục trở nên dễ dàng hơn”
Mục đich của chúng tôi là luôn Đồng hành cùng khách hàng, trao cho khách hàng nhiều hơn những giá trị mà một phần mềm đem lại.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN EMSO VIỆT NAM