CÔNG TY CỔ PHẦN EXCEL TECHNOLOGIES

Năm thành lập 2022

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Excel Technologies (Tiếng Anh: Excel Technologies Joint Stock) là Công ty Công nghệ cao trong lĩnh vực Phát triển và Cung cấp các Giải pháp Kỹ thuật số trên phạm vi Toàn cầu. Với sứ mệnh là “Góp phần Giải quyết các vấn đề, thách thức trong thời đại số nhằm mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho các bên có liên quan bằng các Giải pháp công nghệ vượt trội.” Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng, Quản lý và Vận hành các Ứng dụng Kinh doanh bằng những Công nghệ tiên tiến, nhằm gia tăng thêm giá trị cho các Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Tầm nhìn doanh nghiệp

TẦM NHÌN Trở thành một công ty phát triển và cung cấp các giải pháp kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu.

SỨ MỆNH Góp phần giải quyết các vấn đề, thách thức nhằm mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho các bên có liên quan bằng các giải pháp công nghệ vượt trội.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN EXCEL TECHNOLOGIES