Công ty Cổ phần Phần GIA CÔNG KỸ THUẬT (FAST)

Năm thành lập 1997

Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Giới thiệu chung

Được thành lập từ năm 1997, với hơn 25 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp và điều hành trên nền tảng CNTT cho hơn 42.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Các phần mềm, giải pháp của FAST tập trung vào các tính năng “Tác nghiệp nhanh hơn, Quản trị tốt hơn”, tự động hóa các công việc thủ công nhàm chán, năng suất thấp, hỗ trợ làm việc sáng tạo, thông minh, giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhờ tốc độ, thông tin và khả năng khai thác thông tin. 

Trong các hoạt động của mình FAST mong muốn xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài với nhân viên, khách hàng, cổ đông, cộng đồng và các đối tác theo phương châm là “Đối tác lâu dài, tin cậy”.
 

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tầm nhìn
FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

Sứ mệnh

  • Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  • Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
  • Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

 

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Phần GIA CÔNG KỸ THUẬT (FAST)