Success Software Services

Năm thành lập 2012

Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Giới thiệu chung

Success Software Services có lợi thế nằm ở Việt Nam nơi mà ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển mở rộng một cách mạnh mẽ. Chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng của mình trên nhiều khu vực khác nhau với các dịch vụ phần mềm hiệu quả mà hỗ trợ cho việc quản lý công việc kinh doanh của họ. Công việc kinh doanh của chúng tôi tập trung vào Cải Tiến, Phát Triển Ứng Dụng Phần Mềm, Hỗ Trợ và Bảo Trì Ứng Dụng, Phát Triển Ứng Dụng trên Di Động, Quản Lý Chất Lượng/ Kiểm Tra, Kho Dữ Liệu và Trí Tuệ Doanh Nghiệp.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Objective:

Chúng tôi muốn quảng bá năng lực CNTT của Việt Nam ra thế giới bằng cách phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm hiệu quả nhất giúp các tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Vision:

Chúng tôi muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu trong khu vực.

Mission:

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác cũng như cung cấp môi trường làm việc tuyệt vời và mang lại lợi ích cho các cộng sự thông qua các cam kết mạnh mẽ và liên tục phát triển cung cấp dịch vụ, cải tiến quy trình và nâng cao công nghệ.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Success Software Services