Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Năm thành lập 1997

Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Giới thiệu chung

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được thành lập ngày 01/07/1997 với tên gọi ban đầu là Bộ phận phát hành báo chí trực thuộc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (nay là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội)  với nhiệm vụ cung ứng dịch vụ phát hành báo chí. Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Bưu chính Viettel định hướng tập trung đầu tư vào lĩnh vực Chuyển phát để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới rộng  khắp 100% các tỉnh thành trên toàn quốc tới tận thôn, xã, hải đảo.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tầm nhìn doanh nghiệp: Trở thành Công ty Logistics công nghệ cao, nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025

 

Sứ mệnh: Không ngừng sáng tạo cách thức cung cấp dịch vụ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, khai thác tối đa nguồn lực dựa trên nền tảng số đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ Logistics với hiệu quả cao nhất cho toàn xã hội.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel