Tiêu đề H1

Về chúng tôi

Công ty Công nghệ thông tin vinasa (Tên viết tắt: VINASA-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

  • Con người là chìa khóa
  • Khách hàng là trung tâm
  • Sáng tạo không ngừng
  • Đối tác đáng tin cậy

Về chúng tôi

Lĩnh vực kinh doanh

Tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin để cung cấp cho nội bộ VNPT và khách hàng bên ngoài VNPT;

Đầu tư, phát triển, quản lý tài sản các hệ thống, nền tảng công nghệ thông tin; vận hành khai thác hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các sản phẩm và các dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT cung cấp cho khách hàng

Trong mô hình của Công ty VNPT-IT gồm: Ban Tổng giám đốc, Văn phòng các Ban chức năng cùng các Trung tâm trực thuộc và các Trung tâm tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Tiền Giang. Các Trung tâm này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty.

Là một trong những Đơn vị chủ chốt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT-IT luôn phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ về mọi mặt để trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần đưa VNPT đạt mục tiêu trở thành Tập đoàn Viễn thông - CNTT hàng đầu quốc gia, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT Việt Nam.

Tầm nhìn

Công ty không chỉ có định hướng dài hạn với những lập trình viên, mà những bạn trẻ không có kinh nghiệm về IT cũng có cơ hội phát triển ổn định trong lĩnh vực outsourcing tại Luvina, và những thành viên của Công ty sau khi được đào tạo tại Nhật bản cũng tự tin quay lại Việt nam làm việc trong không gian theo chuẩn mực đã được trải nghiệm trước đó tại Nhật bản.

Sứ mệnh

Sự gắn kết của Luvina với khách hàng Nhật bản không đơn thuần chỉ là nguồn lực giá rẻ của Việt nam mà dựa trên sự thấu hiểu về văn hóa Nhật bản, sự tin cậy và hài hòa trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng kết hợp với khả năng thích ứng nhanh nhạy. Công ty từng bước kiên định đầu tư cho đào tạo và tổ chức để tiếp cận và giao dịch với các khách hàng có quy trình ổn định, gắn kết thay vì thuần túy chỉ cung cấp nguồn nhân lực.

Sứ mệnh

Kết hợp giữa kinh nghiệm và quy trình quản lý của các công ty công nghệ lớn đang hoạt động ổn định tại Nhật bản cùng với sự thấu hiểu sự khác biệt văn hóa của hai nước môi trường làm việc của công ty được điều chỉnh đáp ứng được tính kỷ luật chính xác đối với nhu cầu của khách hàng trong khi vẫn đảm bảo được không gian và thời gian hợp lý cho các thành viên trong điều kiện xã hội chưa có nhiều dịch vụ hỗ trợ. Khả năng thay thế và hỗ trợ trong công việc được ưu tiên trong tổ chức quản trị giúp các thành viên chủ động hơn trong cuộc sống và công việc.

Giá trị cốt lõi

Con đường tương lai còn nhiều thử thách nhưng với tiềm lực tài chính dồi dào và uy tín đã được khẳng định, với sự ủng hộ của thị trường Nhật bản, là thị trường lớn nhất của lĩnh vực outsourcing của Việt nam và đang từng ngày phát triển do sự thoái lui của các công ty Hàn quốc, Trung Quốc và không có sự cạnh tranh thay thế từ các nước hàng đầu về outsourcing như Ấn độ và Đông Âu, Luvina vẫn đang giữ được vị thế của mình thông qua những đóng góp đã được ghi nhận của Hiệp hội phần mềm trong lĩnh vực Gia công phần mềm và dịch vụ CNTT, cũng như những bước đi chắc chắn trong những năm tiếp theo để đóng góp sức mình cho ngành Công nghệ thông tin của đất nước.