Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện Fast e-Invoice

Giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện Fast e-Invoice

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Fast e-Invoice đã được cập nhật tính năng phù hợp với quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Fast e-Invoice đã được cập nhật tính năng chứng từ khấu trừ thuế TNCN giúp các khách hàng dễ dàng lập, phát hành và quản lý chứng từ mà không cần phải sử dụng thêm 1 phần mềm khác.

Các phần mềm của FAST - Phần mềm kế toán Fast Accounting, Fast Accounting Online, phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial, phần mềm ERP Fast Business đều kết nối tự động với Fast e-Invoice. Khách hàng nhập các thông tin của hóa đơn vào các phần mềm tác nghiệp nói trên, chọn các hóa đơn cần phát hành. Người mua sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua email và có thể xem được trên trình duyệt web và Mobile App.