Giải pháp Quản lý công việc cho doanh nghiệp - FPT SFlash

Giải pháp Quản lý công việc cho doanh nghiệp - FPT SFlash

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT SFlash là giải pháp quản lý công việc giúp doanh nghiệp quản trị các công việc tùy biến/sự vụ hay quy trình thực hiện thay đổi tùy trường hợp. Hàng nghìn đầu việc cho hàng nghìn nhân sự liên phòng ban, với khả năng phân quyền ủy quyền thông minh, báo cáo động, nhà quản trị doanh nghiệp đều có thể thực hiện với FPT SFlash.

FPT SFlash cho phép bạn tạo ra nhiều Board (các dự án cần quản lý). Trên mỗi Board - bạn/người bạn giao việc sẽ tạo ra các List việc cần làm. Trong mỗi List việc làm sẽ có các Task công việc cần xử lý. Từng Task công việc sẽ có Checklist tự tạo để theo dõi.

FPT SFlash sở hữu các tính năng nổi bật gồm:

Giao việc nhanh

 • Giao việc không giới hạn số cấp, phù hợp với mọi loại hình tổ chức
 • Trình tự thực hiện công việc tuân thủ theo quy trình hoặc tùy biến

Tự quản lý công việc

 • Cá nhân tự thiết lập màn hình hiển thị cho riêng mình

Làm việc nhóm

 • Số người bạn có thể làm việc cùng: 10 đến hàng ngàn nhân sự các phòng ban
 • Chủ động phản hồi, đề xuất chỉnh sửa công việc
 • Trò chuyện, thảo luận trực tiếp trên từng đầu mục công việc

Tổ chức/Ủy quyền

 • Bạn có thể ủy quyền cộng sự theo dõi list của bạn, hoặc tạo thêm list và bổ sung công việc
 • Thiết lập theo sơ đồ tổ chức và quản lý ủy quyền của doanh nghiệp

Nhắc việc

 • Gửi lời nhắc đến người bạn muốn trong ứng dụng, FPT SFlash tự động gửi email mang lời nhắc đến họ

Lưu trữ dữ liệu tập trung

 • Tài liệu, hồ sơ được số hóa, tự động sao lưu và chia thành các tệp, và lưu trữ tập trung theo đầu việc, phòng ban

Báo cáo động

 • Tiến độ công việc hiển thị theo biểu đồ với số liệu chính xác theo thời gian thực
 • Đo đạc, đánh giá năng suất công việc của cán bộ, phục vụ công tác quản lý

Tích hợp mở rộng

 • Tích hợp chữ ký số và quản lý văn bản
 • Tích hợp với hệ thống giao việc tự động FPT SPro tạo thành 1 hệ quản lý công việc hoàn chỉnh