Hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGOV

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGOV

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT.eGOV là bộ giải pháp dành cho chính quyền điện tử cấp tỉnh/thành phố cũng như quận/huyện. FPT.eGOV gồm các ứng dụng, giải pháp CNTT giúp người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức và lãnh đạo giải quyết tất cả bài toán khi xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số.

FPT.eGOV gồm 3 nhóm chức năng chính:

 • Nhóm Môi trường điện tử (Khai thác thông tin, Điều hành)
 • Nhóm Giao dịch điện tử (Dịch vụ công và Cung cấp thông tin)
 • Nhóm Tác nghiệp điện tử

Bộ giải pháp sở hữu các đặc điểm ưu việt như:

 • Giải quyết tốt tất cả các vấn đề của mọi cấp chính quyền Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện và Phường/Xã
 • Gồm đầy đủ các phần mềm phục vụ nghiệp vụ thuộc hầu hết các lĩnh vực trọng yếu
 • Giải pháp tổng thể, quản lý và vận hành tập trung, đáp ứng mô hình Chính quyền điện tử Việt Nam
 • Khả năng liên thông 4 cấp về nghiệp vụ giữa các phần mềm tác nghiệp/chuyên ngành, các phần mềm, hệ thống của địa phương và quốc gia
 • Được xây dựng trên những công nghệ mới nhất Big Data, AI, Machine Learning, IoT… nhằm đáp ứng mọi yêu cầu về chức năng, hiệu năng và bảo mật của khách hàng
 • Dễ dàng mở rộng, nâng cấp, và tích hợp với các phần mềm ngành dọc hoặc các hệ thống bên ngoài/hệ thống nền tảng
 • Thống kê, phân tích, tổng hợp dữ liệu trực quan, phục vụ công tác báo cáo và dự báo
 • Có thể triển khai toàn bộ hoặc từng phần chia giai đoạn theo quy mô và nhu cầu của địa phương