MobiFone eOffice - Hệ thống văn phòng điện tử tập trung

MobiFone eOffice - Hệ thống văn phòng điện tử tập trung

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Giải pháp văn phòng điện tử MobiFone Eoffice giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động văn phòng, các quy trình nghiệp vụ hành chính một cách hiệu quả và nhanh chóng.

E-Office được xem như một ứng dụng hợp nhất của các ứng dụng đang có nhằm tăng khả năng mở rộng ứng dụng sau này theo kiến trúc thống nhất, không trùng lặp cũng như đảm bảo tính liên thông kết nối, đảm bảo an ninh bảo mật. Hệ thống MobiFone E-Office đảm bảo khắc phục những hạn chế hiện tại, thực hiện liên thông các hệ thống để trở thành cổng tập trung phục vụ công tác xử lý công việc cũng như là một kênh truyền thông nhanh chóng tới toàn bộ Cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Hệ thống E-Office bao gồm 4 phân hệ chính như sau:

  • Phân hệ Tự động hóa văn phòng, cung cấp các chức năng, công cụ quản lí văn bản đến đi trong nội bộ và liên thông trong nội bộ tổ chức.
  • Phân hệ Quản lý công việc, cung cấp các chức năng hữu ích cho công tác quản lý, đăng kí, đánh giá công việc trong đơn vị.
  • Phân hệ Nghiệp vụ hành chính cung cấp các dịch vụ hành chính như đăng ký phòng họp, điều xe ....
  • Phân hệ Truyền thông Nội bộ cung cấp kênh truyền thông nội bộ tới toàn bộ cán bộ công nhân viên.