Nền tảng giáo dục trực tuyến (mobiEdu Platform)

Nền tảng giáo dục trực tuyến (mobiEdu Platform)

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Nền tảng giáo dục trực tuyến (mobiEdu Platform) là nền tảng do Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MobiFone phát triển nhằm mục đích kết nối người học, người giảng dạy và người cung cấp nội dung để tạo ra chuỗi giá trị cho:

  • Các trường học, tổ chức giáo dục, giảng viên: Giảng dạy cho học viên thông qua các công cụ giảng dạy trực tuyến qua Web, APP.
  • Các học viên: Dễ dàng tiếp cận với các nội dung giáo dục chuyên sâu, bổ ích với chi phí thấp.
  • Các ứng dụng giáo dục đã có thị phần ngoài thị trường: Có thêm kênh thanh toán qua nhà mạng MobiFone và kèm theo các ưu đãi về Data 3G/4G MobiFone để cung cấp cho khách hàng của mình
  • Các nhà cung cấp nội dung: Có công cụ để quản lý nội dung, tránh thất thoát nội dung để cung cấp tới khách hàng của MobiFone.
  • Đại lý/kênh PP: tạo kênh PP bán các sản phẩm trên nền tảng, hưởng chiết khấu.

Telco: công cụ để thanh toán, cung cấp các sản phẩm giao dục tới khách hàng.