Nền tảng hỗ trợ phát triển các dịch vụ Fintech

Nền tảng hỗ trợ phát triển các dịch vụ Fintech

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Nền tảng hỗ trợ phát triển các dịch vụ Fintech (Fintech Platform) là nền tảng do Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng công ty viễn thông MobiFone phát triển phục vụ kinh doanh các dịch vụ Fintech trên nền tảng viễn thông nhà mạng. Nền tảng Fintech Platform hỗ trợ MobiFone bắt đầu và phát triển đột phá trong lĩnh vực tài chính, các tổ chức tín dụng/các ngân hàng có thể hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính với nhà mạng dựa trên kết hợp phân tích dữ liệu thông tin thuê bao của nhà mạng và thông tin khách hàng của các các tổ chức tín dụng/các ngân hàng, đảm bảo cung cấp kịch bản tài chính phù hợp và tối ưu nhất theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, nền tảng Fintech Platform cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin dữ liệu, kịch bản đến khách hàng theo đúng các quy định hiện hành.

Nền tảng hỗ trợ phát triển các dịch vụ Fintech nhằm mục đích phát triển các dịch vụ tài chính tạo chuỗi giá trị:

  • Các tổ chức tín dụng/ngân hàng: kết nối cung cấp dịch vụ tài chính đến khách hàng cá nhân.
  • Các tổ chức xây dựng mô hình: phối hợp nhà mạng xây dựng mô hình cung cấp kịch bản đến khách hàng.
  • Telco: phối hợp xây dựng mô hình, cung cấp dữ liệu dạng mã hóa, tương tác với khách hàng.