Phần mềm cấp phép làm việc IDPermit

Phần mềm cấp phép làm việc IDPermit

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số, An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Giải thưởng Smart City năm: 2021
  • Lượt truy cập: 510 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Kiểm soát thực hiện công việc dưới điều kiện nguy hiểm, rủi ro cao là một việc rất quan trọng trong việc vận hành nhà máy, công trình.

Các công việc, hành động và nhân sự thực hiện công việc cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động và nhà máy, công trình.

Phần mềm IDPermit - thuộc hệ sản phẩm IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý, cấp phép và kiểm soát các công việc có tính rủi ro cao được thực hiện an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.