Phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit

Phần mềm cấp phép và kiểm soát vào ra IOPermit

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số, An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Giải thưởng Smart City năm: 2021
  • Lượt truy cập: 402 (lượt)
  • Số lần tải bản dùng thử: 0 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Xử lý cấp phép và kiểm soát đúng người, đúng phương tiện vào ra các vị trí làm việc, khu vực an ninh, an toàn là một việc rất quan trọng trong việc quản lý nhà máy, công trình. 

Các công việc yêu cầu, cấp phép và kiểm soát an ninh vào ra cần được quản lý hiệu quả, nhanh chóng và tuân thủ theo đúng quy định.

Phần mềm IOPermit thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý, cấp phép và quản lý vào ra các khu vực làm việc, khu vực an ninh, an toàn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặc.

Cùng nhà cung cấp