Phần mềm giải pháp hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

Phần mềm giải pháp hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Phần mềm giải pháp hóa đơn điện tử FPT.eInvoice là giải pháp toàn diện trong việc tạo lập, quản lý và truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến Cơ quan thuế. Sẵn sàng 2 gói giải pháp phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp:

Gói FPT.eInvoice onCloud - Chuẩn nghiệp vụ, gọn chi phí, quản trị tối ưu

 • Không cần đầu tư chi phí hạ tầng mà sử dụng chung hạ tầng CNTT được đặt tại hệ thống data center chuẩn bảo mật ISO 27001:2013
 • Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn
 • Đa dạng hình thức ký số: USB Token, HSM, FPT CA Cloud…
 • Khả năng tích hợp linh hoạt (API, file transfer) với các hệ thống phần mềm kế toán, bán hàng khác (SAP, Oracle, ERP,…)
 • Khả năng tuỳ chỉnh thông minh đáp ứng các yêu cầu từ doanh nghiệp
 • Được miễn phí cập nhật khi có thay đổi từ chính sách Thuế hoặc công nghệ
 • Lưu trữ hoá đơn trong 10 năm

Gói FPT.eInvoice onPrem - Tối ưu nghiệp vụ, bảo mật lưu trữ, hiệu quả tuyệt đối

 • Phù hợp với mọi mô hình tổ chức doanh nghiệp
 • Hệ thống đặt trên hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp
 • Dịch vụ bảo hành miễn phí sau triển khai
 • Bản quyền phần mềm vĩnh viễn
 • Khả năng tuỳ chỉnh thông minh đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu từ doanh nghiệp
 • Hỗ trợ quản lý hoá đơn đầu vào và xác thực chữ ký cho doanh nghiệp
 • Đa dạng mô hình ký số: USB Token, HSM, FPT CA Cloud
 • Tích hợp linh hoạt (API, file transfer) với các hệ thống phần mềm kế toán, bán hàng (SAP, Oracle, ERP,...)