Phần mềm Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động cho doanh nghiệp – FPT SPro

Phần mềm Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động cho doanh nghiệp – FPT SPro

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT SPro là giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa và số hóa hàng trăm quy trình trong doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất để quản lý toàn diện các luồng công việc, tự động giao việc theo phương thức gán việc/gán người theo quy trình. Cụ thể:

  • Các luồng công việc có tính quy trình được chuẩn hóa và số hóa dễ dàng lên hệ thống bởi chính nhân sự của doanh nghiệp. Ứng dụng giải pháp RPA cho phép tự động hóa lên tới 50-90% các tác nghiệp.
  • Là một “workflow engine”, FPT SPro giải quyết hiệu quả bài toán quy trình thực hiện công việc và tự động gắn các vai trò liên quan thực hiện công việc theo sơ đồ tổ chức/ủy quyền của doanh nghiệp, phát hiện ngay các điểm tắc nghẽn để cải tiến, giúp vận hành doanh nghiệp trơn tru, hiệu quả.

FPT SPro là mô hình quản trị hoàn hảo cho doanh nghiệp nếu bạn muốn:

  • Dễ dàng thiết kế các quy trình luồng công việc theo nhu cầu
  • Quản lý mọi luồng quy trình trên 1 nền tảng 
  • Phê duyệt, ký số trực tiếp
  • Áp dụng nhanh, triển khai ngay mà không cần cấu hình phức tạp
  • Sẵn sàng đảm bảo kinh doanh liên tục dù bất kỳ tình huống nào
  • Xu hướng dịch chuyển không gian làm việc vật lý sang không gian số hóa
  • Tiến tới tự động hóa hoàn toàn, vận hành trên hệ thống số