Phần mềm Kế toán số FPT - FPT Digital Accounting

Phần mềm Kế toán số FPT - FPT Digital Accounting

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT Digital Accounting là giải pháp xử lý tự động và quản lý hóa đơn đầu vào, giúp tiết kiệm 80% thời gian, 70% chi phí nhập liệu và xử lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), đồng thời nâng cao tính tin cậy của dữ liệu hóa đơn GTGT. Phần mềm đáp ứng nhu cầu tự động hóa quy trình nhập liệu và xử lý hóa đơn GTGT đầu vào cho các doanh nghiệp và các công ty cung cấp dịch vụ Kế toán thuế.

Các nhóm chức năng chính của FPT Digital Accounting gồm:

  • Tự động tiếp nhận hóa đơn một cách nhanh chóng, thuận tiện chỉ trong vài thao tác.
  • Tự động trích xuất đầy đủ các thông tin nghiệp vụ cần thiết trên hóa đơn bằng công nghệ OCR trong 5 giây.
  • Tự động kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của hóa đơn trong vòng 5 giây với công nghệ RPA theo đầy đủ tiêu chí nghiệp vụ của Tổng cục Thuế, thay thế cho thao tác tra cứu của kế toán, đồng thời đảm bảo mức độ tin cậy về pháp lý đối với dữ liệu của hóa đơn GTGT.
  • Tự động tìm kiếm và xác định thông tin định danh về nhà cung cấp và hàng hóa theo danh mục mà doanh nghiệp quản lý với công nghệ Smart Text Search sau 8 giây.
  • Tự động định khoản kế toán theo quy tắc được doanh nghiệp cấu hình theo từng loại ngành nghề kinh doanh và quy mô đặc thù.
  • Cho phép chia sẻ tài liệu cho bên thứ 3 và trong nội bộ tổ chức.
  • Kết xuất các báo cáo hóa đơn GTGT theo đúng mẫu biểu biểu được ban hành bởi Bộ Tài chính cũng như tùy biến yêu cầu của người dùng.