Phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử cấp Bộ/ngành/địa phương - FPT.LGSP

Phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử cấp Bộ/ngành/địa phương - FPT.LGSP

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT.LGSP là nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp Bộ, cấp tỉnh, giúp tối ưu sức mạnh hệ thống chính quyền điện tử, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dùng chung phong phú, tiện lợi. Với FPT.LGSP, các bài toán về kết nối, tập hợp dữ liệu được giải quyết đồng bộ, thống nhất. Từ đó, các dịch vụ dùng chung được khai thác dễ dàng, nhanh chóng, thúc đẩy tính hiệu lực của cả hệ thống chính quyền điện tử.

Các chức năng chính của FPT.LGSP gồm:Liên thông, tích hợp dịch vụ (ESB)

 • Xác thực, định danh tập trung
 • Quản lý và giám sát quy trình nghiệp vụ
 • Quản lý, vận hành nền tảng, danh mục điện tử dùng chung
 • Quản lý API
 • Cổng kết nối dịch vụ thanh toán trực tuyến và bưu điện
 • Quản lý các dịch vụ dùng chung
 • Quản lý các dịch vụ thông tin
 • Dịch vụ dữ liệu
 • Dịch vụ AI; BI; Tìm kiếm dữ liệu lớn…

Bên cạnh đó, FPT.LGSP sở hữu hàng loạt ưu điểm nổi bật như:

 • Thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), sử dụng các công nghệ mới nhất (Big Data, AI, CAS…), đảm bảo khả năng tích hợp và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng
 • Đáp ứng 100% các quy định, căn cứ pháp lý được ban hành đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam
 • Có các nền tảng và dịch vụ nền tảng chuyên dụng giải quyết các vấn đề liên quan dữ liệu lớn, dữ liệu đặc thù, các hiện trạng CNTT phức tạp và đa dạng
 • Sẵn sàng cho việc nâng cấp trở thành nền tảng chung cho Đô thị thông minh
 • Sẵn sàng tích hợp điện toán đám mây hoặc cài đặt trực tiếp tại Data Center của khách hàng
 • Có lộ trình đầu tư và giải pháp công nghệ phù hợp với hiện trạng CNTT đa dạng tại tỉnh/thành phố