Phần mềm Quản lý an toàn phương tiện IDVeSafety

Phần mềm Quản lý an toàn phương tiện IDVeSafety

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Nền tảng Chuyển đổi số, Sản xuất công nghiệp
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Giải thưởng Smart City năm: 2021
  • Lượt truy cập: 276 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Kiểm soát các phương tiện đảm bảo an toàn dưới điều kiện tiếp nhận, vận chuyển các hàng hóa, hóa chất nguy hiểm là một việc rất quan trọng trong việc vận hành nhà máy, công trình và kho bãi.

Các công việc, hành động và nhân sự thực hiện công việc cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động, phương tiện và công trình, kho bãi.

Phần mềm IDVeSafety - thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý an toàn và kiểm soát phương tiện ra vào các công trình, nhà máy và xí nghiệp đảm bảo cho việc vận hành và nhận xuất hàng hóa, hóa chất nguy hiểm được thực hiện an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.