Phần mềm Quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance

Phần mềm Quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Lượt truy cập: 461 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Việc theo dõi và đánh giá chất lượng của nhân sự tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan nhà nước, v.v. là cực kỳ quan trọng và cần được thực hiện nhanh chóng, thường xuyên theo chu kỳ tháng/quý/năm.

Ngoài việc đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc thì đánh giá hành vi cũng rất cần thiết và cần được thực hiện một cách khách quan, có tham chiếu cụ thể từ cấp trên, đồng nghiệp, v.v.

Phần mềm IDPerformance – thuộc hệ sản phẩm quản trị nguồn nhân lực - IDWorkforce của IDTEK: hỗ trợ cung cấp các giải pháp, theo dõi việc đánh giá chất lượng của nhân sự được diễn ra hiệu quả và nhanh chóng.

Cùng nhà cung cấp