Phần mềm Quản lý tiệm Nails & Spa IDBeauty

Phần mềm Quản lý tiệm Nails & Spa IDBeauty

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số, Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số
  • Lượt truy cập: 202 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Phần mềm IDBeauty là công cụ hỗ trợ phát triển kinh doanh và quảng bá thương hiệu trực tuyến dành cho tiệm Nails và Spa.