Phần mềm Quản lý và Điều tra tai nạn, sự cố IDInspect

Phần mềm Quản lý và Điều tra tai nạn, sự cố IDInspect

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số, An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Giải thưởng Smart City năm: 2021
  • Lượt truy cập: 449 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Thông báo tai nạn, sự cố và hỗ trợ việc điều tra nhanh chóng theo các mô hình chuẩn là một việc rất quan trọng trong việc quản lý an toàn nhà máy, công trình.

Các công việc, hoạt động và thao tác người dùng cần được quản lý hiệu quả, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định.

Phần mềm IDInspect - thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - hỗ trợ quản lý, thông báo và điều tra tai nạn, sự cố được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định

Cùng nhà cung cấp