Ví điện tử Foxpay

Ví điện tử Foxpay

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

 

Ứng dụng Ví điện tử Foxpay trên thiết bị di động là giải pháp trung gian thanh toán điện tử tiện lợi, dễ sử dụng, và là giải pháp quản lý tài chính thông minh, bảo mật. - Cung cấp 3 loại dịch vụ: + Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử + Dịch vụ Hỗ trợ thu hộ chi hộ + Dịch vụ Ví điện tử