CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP TOÀN CẦU

Năm thành lập 2010

Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Giới thiệu chung

Được thành lập năm 2010, Công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu - GESO chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý phục vụ Doanh nghiệp, vì sự Thành công của Doanh nghiệp.

GESO là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực DMS (Distribution management system - hệ thống quản lý kênh phân phối) và hiện cung cấp giải pháp ERP. ERP (Enterprise Resource Planning - giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là một hệ thống quản lý tổng thể gồm nhiều phân hệ tích hợp và kết nối chặt chẽ với nhau, qua đó giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh cách hiệu quả và toàn diện.

GESO ra đời từ tâm huyết của một tiến sĩ Công nghệ Thông tin, tốt nghiệp tại CHLB Đức và một tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Cả hai có cùng khao khát tạo ra những phần mềm quản trị chất lượng cao, mang nhãn hiệu Việt Nam, phù hợp nhất cho Doanh nghiệp, vì sự Thành công của Doanh nghiệp.
Bên cạnh đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, vì sự Thành công của Doanh nghiệp, GESO luôn cải tiến sản phẩm và chuẩn hóa qui trình hoạt động, để chinh phục Doanh nghiệp bằng:
- Chất lượng sản phẩm tốt nhất
- Dịch vụ hậu mãi tốt nhất
- Chi phí đầu tư hiệu quả nhất

Tầm nhìn doanh nghiệp

  • Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực và tư vấn và thiết lập hệ thống thông tin cho Doanh nghiệp vì sự thành công của Doanh nghiệp. Sự thành công của Doanh nghiệp đem lại sự phồn vinh cho đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội

  • Sứ mệnh

Góp phần vào sự phồn vinh của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội bằng cách hiến trọn tâm sức cho việc tư vấn và thiết lập hệ thống thông tin hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp.

 

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP TOÀN CẦU