Công ty CP Công nghệ An Vui

Năm thành lập 2017

Loại hình công ty: Công ty cổ phần

Giới thiệu chung

Với niềm tin vào tiềm năng của người Việt, AN VUI là Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp nền tảng công nghệ số hoá ngành vận tải hành khách đường dài. Giúp các nhà vận tải hành khách chuyển đổi số, chủ động quản trị khoa học, nâng cao năng lực cạnh tranh từ đó giữ vững thị phần và mở rộng quy mô.

 

Tầm nhìn doanh nghiệp

Số hóa ngành vận tải đường dài

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Công ty CP Công nghệ An Vui