CÔNG TY TNHH BKIS

Năm thành lập 2008

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Công ty TNHH BKIS (tên cũ: Công ty TNHH Công nghệ cao Bách Khoa) ngay
từ ngày thành lập năm 2008 đã xác định theo định hướng công nghệ thông tin, phấn
đấu để trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh. Trải qua quãng 
gian phát triển vừa qua, BKIS hiện nay đã có một lực lượng cán bộ, nhân viên là có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Cùng với năng lực cán bộ đội ngũ công nhân lành nghề, có kinh nghiệm và Chiến
lược; Phấn đấu trở thành Đơn vị hàng đầu trong việc xây dựng phát triển và triển
khai hạ tầng cũng như dịch vụ điện tử cho Động đồng. Với nhận định Công nghệ
Thông tin sẽ tiếp tục là công nghệ nền tảng trong xu thế phát triển mạnh nhằm đáp
ứng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách tiện lợi nhất cho Cộng đồng.
Đây chính là hướng phát triển quan trọng và chiến lược mà chúng tôi hướng tới.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Phấn đấu trở thành Đơn vị hàng đầu trong việc xây dựng phát triển và triển khai hạ tầng cũng như dịch vụ công nghệ thông tin cho Cộng đồng.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH BKIS