Công ty TNHH Sản xuất và Công nghệ UVT

Năm thành lập 2013

Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu chung

       Công ty UVT với nòng cốt là những thành viên sáng lập có kinh nghiêm chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ Thông tin trong Ngân hàng, với lòng nhiệt huyết và năng động đã định hướng Công ty hoạt động chuyên nghiệp và chuyên sâu về các giải pháp Công nghệ Thông tin và An ninh mạng, với kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, An ninh bảo mật, Đồng thời trực tiếp tham gia Triển khai nhiều dự án IT lớn. Đội ngũ cán bộ nhân viên UVT có nhiều hiểu biết và kỹ năng để triển khai các hệ thống hạ tầng IT như: Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Mạng lõi (Core Network), Lưu trữ tập trung (SAN Storage), An Ninh Mạng, Giải pháp điều khiển tự động DCS/SCADA, Quan trắc môi trường cùng các dự án giám sát online khác.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Mang các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, bền vững cho khách hàng và thị trường để góp phần vào thành công của họ.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Công nghệ UVT