Trung tâm Không gian mạng Viettel

Năm thành lập 2014

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Viettel Cyberspace Center là trung tâm công nghệ trẻ thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường người dùng Internet.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tại Viettel Cyberspace Center, yếu tố then chốt tạo nên thành công của một sản phẩm là con người. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo và đổi mới trong tư duy phát triển sản phẩm, tôn trọng những ý tưởng khởi nghiệp, các sáng kiến táo bạo. VTCC là nơi các thành viên kết nối và chia sẻ cởi mở, chân thành, với phương châm làm việc: "Work hard but work smart".

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Trung tâm Không gian mạng Viettel