Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ y tế từ xa Việt Nam

Năm thành lập 2019

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

  1. Giới thiệu chung về doanh nghiệp

Lịch sử hình thành, đội ngũ lãnh đạo, và định hướng phát triển:

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Công nghệ Y tế từ xa Việt Nam (Vietnam Telehealth Resource Center - VTRC) là một tổ chức khoa học và công nghệ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực  Y tế được thành lập theo Quyết định thành lập số: C-04/2019/ĐK-KH&CN ngày 30/1/2019.

1.Giám đốc Trung tâm:

Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp. Thầy thuốc nhân dẫn VŨ QUỐC BÌNH – Chủ tịch công ty TNHH Giải pháp E2E; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ Y tế từ xa Việt Nam; Giám đốc chuyên môn PKĐK Dr. Binh Tele_Clinic. Thành viên cấp cao của Association of Remote Healthcare (Hiệp Hội Chăm sóc sức khỏe từ xa – Nga)

 

 

 

  1. Mục đích của VTRC bao gồm:

- Tập hợp các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, kinh tế, hỗ trợ tư vấn, giáo dục nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực y tế.

- Hỗ trợ cung cấp các thông tin, đào tạo kiến thức về y tế cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Chuyển giao các tư duy, giải pháp y tế thông minh, y tế từ xa cho các doanh nghiệp, tổ chức thông qua các sản phẩm công nghệ cao, dự án đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Cung cấp các dịch vụ y tế từ xa/chăm sóc sức khỏe từ xa, đang tạo ra mức độ tiện lợi mới cho các nhà cung cấp và bệnh nhân, từ các ứng dụng di động để theo dõi thuốc đến các cuộc hẹn ảo với bác sĩ chuyên khoa.

  1. Mục tiêu của VTRC là:

- Giúp những người sống ở nông thôn hoặc các cộng đồng biệt lập có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Làm cho các dịch vụ trở nên sẵn có hoặc thuận tiện hơn cho những người bị hạn chế về khả năng di chuyển, thời gian hoặc các lựa chọn phương tiện đi lại.

- Cung cấp quyền tiếp cận với các chuyên gia y tế.

- Cung cấp hỗ trợ để tự quản lý chăm sóc sức khỏe.

- Xây dựng các nội dung nghiên cứu về y tế từ xa và ứng dụng vào công tác chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.

- Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện các Đề tài, Dự án nghiên cứu khoa học.

  1. Sứ mệnh

- Tạo ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa (TeleHealth) chất lượng, tiện lợi với chi phí phù hợp.

- Cung cấp dịch vụ phòng bệnh hiệu quả và tiết kiệm;

- Giúp người bệnh quản lý tối ưu tình trạng sức khoẻ;

- Hạn chế việc đến bệnh viện, khám bệnh tại bệnh viện;

- Có thể ra viện sớm, giảm ngày nằm tại bệnh viện;

- Tư vấn chăm sóc sức khoẻ;

- Thuận lợi cho hoà nhập xã hội;

- Hỗ trợ hợp nhất và hạn chế trùng lặp;

- Giảm thiểu rủi ro;

- Hỗ trợ chăm sóc tại nhà;

- Hỗ trợ người bệnh thấy thoải mái và an toàn ngay tại nhà mình.

  1. Tầm nhìn

- Từng bước tiến tới xây dựng Trung tâm thành đơn vị KH&CN mạnh có đủ khả năng thực hiện các dự án, đề tài các cấp về lĩnh vực nghiên cứu đã đăng ký. Ứng dụng KH & CN có hiệu quả để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

- Khai thác và thực hiện thành công các dịch vụ Khoa học, đóng góp vào lĩnh vực KH & CN thuộc phạm vị hoạt động của Trung tâm.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tầm nhìn

- Từng bước tiến tới xây dựng Trung tâm thành đơn vị KH&CN mạnh có đủ khả năng thực hiện các dự án, đề tài các cấp về lĩnh vực nghiên cứu đã đăng ký. Ứng dụng KH & CN có hiệu quả để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

- Khai thác và thực hiện thành công các dịch vụ Khoa học, đóng góp vào lĩnh vực KH & CN thuộc phạm vị hoạt động của Trung tâm.

Sứ mệnh

- Tạo ra những giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa (TeleHealth) chất lượng, tiện lợi với chi phí phù hợp.

- Cung cấp dịch vụ phòng bệnh hiệu quả và tiết kiệm;

- Giúp người bệnh quản lý tối ưu tình trạng sức khoẻ;

- Hạn chế việc đến bệnh viện, khám bệnh tại bệnh viện;

- Có thể ra viện sớm, giảm ngày nằm tại bệnh viện;

- Tư vấn chăm sóc sức khoẻ;

- Thuận lợi cho hoà nhập xã hội;

- Hỗ trợ hợp nhất và hạn chế trùng lặp;

- Giảm thiểu rủi ro;

- Hỗ trợ chăm sóc tại nhà;

- Hỗ trợ người bệnh thấy thoải mái và an toàn ngay tại nhà mình.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ y tế từ xa Việt Nam