Công ty Cổ phần Đào tạo Ứng dụng Aprotrain

Năm thành lập 2005

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tôn vinh tính nhân văn, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi thành viên, sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển Aprotrain thành tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo Quốc tế hàng đầu, đem lại những lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất cho người Việt Nam

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Đào tạo Ứng dụng Aprotrain