DNV Business Assurance Viet Nam

Năm thành lập 2001

Loại hình công ty: Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu chung

DNV là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới. Thông qua dịch vụ đào tạo và chứng nhận hệ thống quản lý, DNV giúp các công ty quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ và hoạt động bền vững của các tổ chức, con người và chuỗi giá trị trên tất cả các loại hình ngành, bao gồm thực phẩm và đồ uống, ô tô và hàng không vũ trụ

Các dịch vụ chứng nhận được hỗ trợ kỹ thuật số của DNV giúp khách hàng quản lý rủi ro và cải tiến liên tục. Dù giải quyết các thách thức về chất lượng, môi trường, an toàn hay an ninh, DNV đều kết hợp chuyên môn kỹ thu ậ t, công nghiệp và quản lý rủi ro để xây dựng sự tự tin, tính liên tục và khả năng phục hồi. DNV giúp khách hàng và các bên liên quan tự tin đưa ra các quyết định quan trọng.

Được thúc đẩy bởi mục đích của mình, nhằm bảo vệ cuộc sống, tài sản và môi trường, DNV giúp giải quyết những thách thức và biến đổi toàn cầu mà khách hàng cũng như thế giới đang phải đối mặt ngày nay và là tiếng nói đáng tin cậy cho nhiều công ty thành công nhất và có tư duy tương lai

Tầm nhìn doanh nghiệp

Tầm nhìn:

DNV - Một tiếng nói đáng tin cậy để giải quyết các biến đổi toàn cầu

Sứ mệnh:

Giá trị của chúng tôi là niềm tin định hình hiệu suất của chúng tôi; những lý tưởng này là hành vi được mong đợi của tất cả nhân viên trong DNV:

Chúng tôi quan tâm đến nhau, khách hàng của chúng tôi, hành tinh của chúng tôi, và chúng tôi chăm sóc bản thân.

Chúng tôi dám khám phá, thử nghiệm, khác biệt và can đảm, tò mò và sáng tạo.

Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với nhau và với khách hàng của mình, và kết quả là chúng tôi tiếp tục phát triển và phát triển.

 

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm của DNV Business Assurance Viet Nam