Kiosk thông minh

Kiosk thông minh

60 vnđ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Kiosk thông minh có khả năng nhận diện khuôn mặt tới hàng chục ngàn tài khoản, có thể tích hợp với các phần mềm khác.

LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP