Kiosk thông minh

Kiosk thông minh

60 vnđ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Kiosk thông minh có khả năng nhận diện khuôn mặt tới hàng chục ngàn tài khoản, có thể tích hợp với các phần mềm khác.