Viindoo Project - Giải pháp phần mềm quản lý dự án và công việc hỗ trợ

Viindoo Project - Giải pháp phần mềm quản lý dự án và công việc hỗ trợ

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Viindoo Project - Giải pháp Quản lý Dự án, Giao việc và Tiến độ Công việc tối ưu cho Doanh nghiệp:

  • Giúp doanh nghiệp bám sát tiến độ, kiểm soát quy trình làm việc. 
  • Làm việc cộng tác, thông tin minh bạch. 
  • Dự báo nhu cầu và phân bổ nguồn lực theo người thực hiện hoặc phòng ban. 
  • Cung cấp hệ thống báo cáo hiệu suất làm việc trực quan, đa chiều.

Cùng nhà cung cấp

Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo

Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp