HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP IDSPACE

HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP IDSPACE

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Được xây dựng và phát triển dựa trên những công nghệ hiện đại, kế thừa những kinh nghiệm từ các dự án mà IDTEK đã triển khai thành công IDSpace đã trở thành một hệ sinh thái Quản trị doanh nghiệp toàn diện bao gồm 5 phân hệ: ID Task - Quản lý công việc; ID HCM - Quản lý nhân sự; ID Org - Quản lý cơ cấu; ID Sales - Quản lý bán hàng; ID Request - Quản lý yêu cầu.

1. ID Task - Quản lý công việc

 • Quy hoạch, Tổ chức công việc linh hoạt theo công việc, sản phẩm, cá nhân, phòng ban,…

 • Lập và phân giao công việc nhanh chóng tuỳ theo tính chất quan trọng và độ phức tạp của công việc theo bộ kế hoạch mẫu

 • Theo dõi và quản lý công việc trực quan trên giao diện Gantt, Kanban, Table, Stream

 • Quản lý tình hình thực hiện công việc của từng nhân viên, phân giao công việc hiệu quả

 • Quản lý và theo dõi tiến độ dự án, công việc RealtimeBáo cáo thống kê dữ liệu trực quan, đa chiều

2. ID HCM - Quản lý nhân sự

 • Số hóa, trực quan hóa hồ sơ nhân sự, giúp lưu trữ tập trung và quản lý thông tin hiệu quả và linh hoạt.

 • Số hóa quy trình quản lý nhân sự, tiếp cận được chính xác thông tin, mọi lúc, mọi nơi.

 • Tự động cảnh báo, nhắc nhở hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

 • Vận hành trên đa thiết bị nhằm đề xuất và phê duyệt đề xuất mọi lúc, mọi nơi.

3. ID Org - Quản lý cơ cấu

 • Xây dựng mô hình quản lý quản cơ cấu linh hoạtThiết lập luồng báo cáo, phê duyệt đa chiều

 • Xác định rõ ràng, minh bạch quyền và vai trò khi kiêm nhiệm nhiều vị trí

 • Hỗ trợ quyết định chiến lược giúp tối ưu hóa tài nguyên và định hình chiến lược tổ chức hiệu quả và phát triển hiệu quả

4. ID Sales - Quản lý bán hàng

 • Theo dõi và chuyển đổi lead thành khách hàng một cách hiệu quả.

 • Tiết kiệm thời gian và nhân lực, nâng cao hiệu suất làm việc với công cụ quản lý bán hàng tiên tiến.

 • Phân tích dữ liệu chi tiết giúp Doanh nghiệp định hình chiến lược nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

 • Tạo chiến lược chăm sóc toàn diện dựa trên nguồn data khách hàng nhằm nâng cao sự quan tâm và tương tác tích cực.

 • Cung cấp bảng báo cáo để theo dõi doanh số bán hàng, tỷ lệ chốt giao dịch, và các chỉ số quan trọng khác

5. ID Request - Quản lý yêu cầu

 • Quản lý các loại yêu cầu tương ứng với lĩnh vực, công việc theo quy trình, quy định của tổ chức

 • Hỗ trợ tính năng tra cứu, thống kê, báo cáo dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động

 • Cung cấp cơ chế thông báo và giao tiếp để các bên liên quan có thể theo dõi và trao đổi thông tin về yêu cầu và công việc

 • Hệ thống hiển thị trực quan thông tin, trạng thái yêu cầu và công việc phát sinh.

Cùng nhà cung cấp