Phần mềm theo dõi thông số vận hành IDLogsheet

Phần mềm theo dõi thông số vận hành IDLogsheet

Liên Hệ
  • Đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần IDTEK
  • Lĩnh vực: Quản lý doanh nghiệp, Nền tảng Chuyển đổi số, An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai
  • Giải thưởng Sao Khuê năm: 2022
  • Giải thưởng Smart City năm: 2021
  • Lượt truy cập: 454 (lượt)

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

Theo dõi và kiểm soát các thông số của thiết bị trong quá trình hoạt động là một việc rất quan trọng trong việc vận hành nhà máy.

Các công việc, hành động và nhân sự ghi nhận thông số vận hành cần được quản lý hiệu quả và tuân thủ đúng quy định để đảm bảo các thiết bị được hoạt động ổn định và tối ưu.

Phần mềm IDLogsheet - thuộc hệ sản phẩm HSE - IDSafety của IDTEK - là hỗ trợ quản lý việc ghi nhận thông số thiết bị, cảnh báo vượt ngưỡng và kiểm soát hoạt động ghi nhận thông số của vận hành viên để đảm bảo cho việc theo dõi, vận hành và được thực hiện hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định về vận hành nhà máy.

Cùng nhà cung cấp