Phần mềm Đặt và Quản lý lịch hẹn IDBooker

Phần mềm Đặt và Quản lý lịch hẹn IDBooker

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

IDBooker mang đến cho bạn những lợi ích sau:

Khách hàng, bệnh nhân chủ động đặt lịch hẹn 24/7

Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân

Hạn chế các nguy cơ lây nhiễm chéo từ việc tập tring đông người

Chủ động quản lý, sắp xếp lịch hẹn và tái khám

Thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ thông tin

Dễ dàng sắp xếp nguồn lực phù hợp