OCR – EKYC - Faceindex (Định danh khách hàng điện tử)

OCR – EKYC - Faceindex (Định danh khách hàng điện tử)

1.500 vnđ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

 

OCR: Optical Character Recognition (OCR) là công nghệ nhận dạng ký tự bằng quang học, được sử dụng để nhận diện ký tự trên định dạng hình ảnh/pdf và trích xuất thông tin trên hình ảnh đó thành văn bản.

EKYC: Electronic Know Your Customer (EKYC) được gọi là quy trình định danh khách hàng điện tử. So với quá trình xác minh danh tính truyền thống, người dùng phải chụp hình khuôn mặt, điền thông tin cá nhân sau đó gửi cho các tổ chức và chờ sự xác nhận từ các tổ chức đó thông qua quá trình kiểm tra và so sánh. Giờ đây, eKYC với công nghệ AI sẽ tự động xác định và xác minh danh tính, giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều cho khách hàng và doanh nghiệp

Cùng nhà cung cấp