Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE

Trục chuyển mạch thông tin y tế - FPT.HIE

Liên Hệ

Giới thiệu sản phẩm / Dịch vụ

FPT.HIE (HIE – Health Information Exchange) được phát triển nhằm thiết lập nền tảng kết nối trao đổi thông tin giữa các hệ thống và ứng dụng trong ngành Y tế, giúp tạo lập và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) y tế điện tử và hình thành kho hồ sơ y tế phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

FPT.HIE hiện là sản phẩm mới, tiên phong trên thị trường, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các bệnh viện. Sản phẩm giúp giải quyết được ít nhất hai bài toán trọng yếu của ngành Y tế hiện nay là dữ liệu và nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin y tế.

Các chức năng chính của FPT.HIE bao gồm:

  • Liên thông, kết nối các hệ thống thông tin y tế từ các cơ sở khám/chữa bệnh và tạo lập kho dữ liệu y tế tập trung, góp phần giải quyết khó khăn về dữ liệu y tế đang bị cát cứ ở các cơ sở y tế mà chưa có khả năng khai thác một cách có hệ thống.
  • Thiết lập nền tảng chia sẻ thông tin y tế trên môi trường mạng, cho phép chia sẻ và tham khảo kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các cơ sở y tế, giữa người bệnh và các chuyên gia y tế.
  • Chuẩn hóa thông tin khám và điều trị từ các cơ sở khám chữa bệnh, thông tin chăm sóc sức khỏe ban đầu từ các Trạm y tế xã tới Trung tâm y tế huyện, từ đó dần tạo lập CSDL hồ sơ sức khỏe cá nhân (EHR) của người dân trên địa bàn. Thông tin sức khỏe của cá nhân được chia sẻ riêng tư cho người dân thông qua kết nối với Sổ khám bệnh điện tử (FPT. CaresBook).
  • Hệ thống báo cáo thông minh dựng sẵn (dashboard thông minh) cho phép Sở Y tế thiết lập các chỉ tiêu theo dõi và giám sát diễn biến trên quy mô toàn tỉnh. Có khả năng thiết lập và tùy biến các chỉ tiêu giám sát, theo dõi theo nhu cầu của đơn vị.
  • Cung cấp giao diện lập trình dựng sẵn (API/Adapter) phục vụ cho việc liên thông, kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác như: phần mềm HIS tại bệnh viện, trục LGSP của địa phương, cổng thông tin điện tử của Sở Y tế...